RJ Technics s.r.o. - Manipula?ní technika - Servis

Opravy a revize vyhrazených zdvihacích zařízení

Naše firma vlastní oprávnění na opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení.
Provádíme opravy a revize na jeřábech a na pojízdných pracovních plošinách na těchto strojích provádíme i svářečské práce dle státní zkoušky.

  • Provádění revizí, inspekcí a revizních zkoušek všech typů zdvihadel
  • Provádění výchozích a periodických revizí elektro
  • Provádění předepsaných kontrol a prohlídek ocelových konstrukcí
  • Pravidelné kontroly vázacích prostředků
  • Vytvoření systému bezpečné práce pro provoz zdvihadel
  • Provádění zvláštního posouzení technického stavu zdvihadel
  • revizní a kontrolní činnost dle ČSN 270142, ČSN ISO 9927-1,ČSN ISO 12482 – 1
  • konzultace k vypracování systému bezpečné práce ve smyslu ČSN 12480 – 1