RJ Technics s.r.o. - Manipula?ní technika - Servis

Technické kontroly a revize LPG

Všichni naši mechanici vlastní oprávnění k provádění technických kontrol a revizí LPG manipulační techniky. Při technických kontrolách je prováděna kontrola brzdného zpomalení decelerometrem MAHA VMC 300.
Provádíme i revize vyhrazených zdvihacích zařízení.

VYHLÁŠKA MINISTERSTVA DOPRAVY A TECHNICKÉ KOTROLY

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 102/ 1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních motorových vozidel ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva dopravy č. 103/ 1995 Sb.  o pravidelných technických prohlídkách a měření emisí silničních vozidel ve znění pozdějších předpisů.

Technická směrnice 240/ 11/ 1995 pro provádění technických prohlídek vysokozdvižných vozíků.

Technická směrnice 240/ 3/ 1996 pro provádění technických prohlídek vysokozdvižných vozíků.

Technické kontroly jsou prováděny za použití  :

  • DECELEROMETRU
  • PEDOMETRU
  • DYNAMOMETRU